Här skriver vi om hälsa, personlig träning, kost och träning. Utgångspunkten är att en sund livsstil ska vara tillgänglig för alla. Man behöver inte komplicera till det, så lyder vår viktigaste princip och här skriver vi om vår filosofi kring detta.

Vi som ligger bakom sajten har bakgrund inom personlig träning, kostrådgivning och träning med många års samlade erfarenheter. Trots det vill vi inte göra det enkla svårt med vår expertis utan försöker hålla det så enkelt och självklart som möjligt med hälsa, kost och en sund livsstil.

Under de senaste 20 åren har man skurit ner på gymnastiken i skolan vilket gjort det än viktigare att nå ut med informationen om goda livsstilsval. Det är inte alldeles självklart med hälsa och att kroppen är gjord för aktivitet och att den psykiska hälsan ofta hänger samman med den fysiska och kroppens tillstånd.

Vi lever i långt högre grad än någonsin tidigare stillasittande liv och forskningen har visat att vi mår sämre på grund av att vi spenderar allt mer tid inomhus. Det är “välfärd” i västvärlden att kunna sitta framför datorn och få familjepizzan hemkörd.

Som ni märker har vi en ganska cynisk syn på dagens samhälle och dess inställning till kost och träning. Vi har också ett samhälle där övervikt är normaliserat och feta barn är en allt vanligare syn. Skolan har en bidragande roll i denna utveckling just bland annat genom att skära ner på gymnastik och utomhusaktiviteter.

Tanken med sajten är att inspirera till en bättre livsstil genom att visa vad enkelt det är att göra sunda livsstilsval.